Executive Board
A
A
A
The Executive Board consists of 2 to 5 members, appointed and recalled by the Board of Supervisors. The number of members of the Executive Board is set by the Board of Supervisors. The tenure of a member of the Executive Board lasts for 3 years.
dr Andrzej Wierzba - President of the Executive Board

Andrzej 
Wierzba

Born in 1966. Higher education: Mechanical Engineer (1988, Schulich School of Engineering, University of Calgary, Canada), Ph. D. in Chemical Engineering (1993, University of British Columbia, Vancouver, Canada). Scholarships: Alexander Rutheford Scholarship (1984), Petroleum Society of CIM Scholarship (1986), Louise McKinney Post Secondary Scholarship (1987), NSERC Post Graduate Fellowship (1988-1992), U.B.C. Post Graduate Fellowship (1989-1990).

1986-1988    
Professional internship, Esso Resources i Suncor Energy (oil companies)
1989-1993 Teaching students at the Faculty of Chemical Engineering, University of British Columbia
1993-1997             
Co-owner and executive, Biomar Information Services (IT company based in Calgary, Kanada)
1998-2001 CEO, AWP Andrzej Wierzba Agency (advertising and multimedia)
2001-present President of the Executive Board of Netmedia SA (up to 2006 - AWP Multimedia Sp. z o.o.), main shareholder of the company

Responsible for strategic management and finances as the President of the Executive Board of Netmedia S.A.

Andrzej Wierzba is married and has two sons. A five-time national Polish champion in squash, he is also interested in other sports, including golf, downhill skiing and windsurfing.
Janusz Zapęcki - Członek ZarząduUr. 1974. Wykształcenie wyższe. Magister zarządzania przedsiębiorstwem (Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej).
1997-2000     Senior Auditor, Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.
2001-2003 Kontroler Finansowy Zakładu Struktur, Faurecia Fotele Samochodowe Sp. z o.o.
2003-2011 dyrektor finansowy – prokurent / członek Zarządu spółek z Grupy Kapitałowej, Art Marketing Syndicate S.A. (AMS S.A.)
od 2011 dyrektor finansowy, Netmedia S.A.

Jako członek Zarządu Netmedia SA odpowiada za zarządzanie finansami Spółki jak i Grupy Kapitałowej oraz nadzór nad pionem administracyjno-prawnym. Sprawuje funkcje dyrektora finansowego Netmedia S.A. oraz członka Zarządu eTravel S.A., spółki zależnej od Emitenta.
Quotes: