Portfolio
Netmedia’s investment portfolio comprises of companies from different market segments, including travel, real-estate and precious metals.
Read more
Netmedia SA
Netmedia S.A. operates in the new technology market sector. We specialize in e-commerce and innovative IT solutions. The Internet constitutes the basis of all our operations.
Read more
Our stock
Rapidly growing income and profits, high positions on the market, years of experience… These are only a few reasons to invest in our stock. Read more…
Read more

Połączenie Netmedia S.A. z eTravel S.A.

04.11.2019
Dnia 4 listopada 2019 r. ogłoszony został Plan Połączenia spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000394089) ze spółką Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000259747).
Read more

Wycofanie akcji Netmedia S.A. z obrotu na GPW

18.07.2019
W dniu 18 czerwca 2019 r. akcje Netmedia S.A. zostały wycofane z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Read more

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

26.02.2019
Netmedia S.A. dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie udziałów w spółce zależnej Travel Network Solutions Sp. z o.o. na rzecz Wakacje.pl S.A. z grupy kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za kwotę 4,4 mln PLN.
Read more
Quotes:
Portfolio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  
  •  
  •