Portfolio
Netmedia’s investment portfolio comprises of companies from different market segments, including travel, real-estate and precious metals.
Netmedia SA
Netmedia S.A. operates in the new technology market sector. We specialize in e-commerce and innovative IT solutions. The Internet constitutes the basis of all our operations.
Our stock
Rapidly growing income and profits, high positions on the market, years of experience… These are only a few reasons to invest in our stock. Read more…
Netmedia S.A., spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, została wycofana z obrotu na rynku regulowanym. Decyzja ta weszła w życie 18 czerwca 2019 r..

Następcą prawnym Netmedia S.A. jest eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000394089).

eTravel S.A. jest teraz kontynuatorem działalności Netmedia S.A. i działa na rynku usług turystycznych, wykorzystując zaawansowane technologie informatyczne.
Portfolio
 
  •  
  •  
  •