Strona główna
O Netmedia
Władze spółki
Zarząd
A
A
A
Zarząd składa się z 2 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata.
dr Andrzej Wierzba - Prezes Zarządu

Andrzej Wierzba

Ur. 1966. Wykształcenie wyższe. Inżynier mechaniki (Wydział Mechaniki Uniwersytetu w Calgary, Kanada, 1988), doktor inżynierii chemicznej (Uniwersytet British Columbia w Vancouver, Kanada, 1993). Stypendia: Alexander Rutheford Scholarship (1984), Petroleum Society of CIM Scholarship (1986), Louise McKinney Post Secondary Scholarship (1987), NSERC Post Graduate Fellowship (1988-1992), U.B.C. Post Graduate Fellowship (1989-1990).

1986-1988    
praktyki zawodowe, Esso Resources i Suncor Energy, koncerny naftowe
1989-1993 prowadzenie zajęć ze studentami na wydziale chemicznej inżynierii Uniwersytetu British Columbia
1993-1997             
współwłaściciel oraz dyrektor, Biomar Information Services (Calgary, Kanada), firma informatyczna
1998-2001 dyrektor generalny, Agencja AWP Andrzej Wierzba, działalność reklamowa i multimedialna
od 2001 prezes Zarządu Netmedia SA (do 2006 roku AWP Multimedia Sp. z o.o.), główny akcjonariusz spółki

Jako prezes Zarządu Netmedia SA odpowiada za zarządzanie strategiczne oraz finanse.

Andrzej Wierzba jest żonaty, ma dwóch synów. Jest 5-krotnym Mistrzem Polski w squash. Interesują go także inne sporty, w tym golf, narciarstwo górskie i windsurfing.
Janusz Zapęcki - Czlonek Zarządu


Ur. 1974. Wykształcenie wyższe. Magister zarządzania przedsiębiorstwem (Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej).
1997-2000     Senior Auditor, Deloitte & Touche Audit Services Sp. z o.o.
2001-2003 Kontroler Finansowy Zakładu Struktur, Faurecia Fotele Samochodowe Sp. z o.o.
2003-2011 dyrektor finansowy – prokurent / członek Zarządu spółek z Grupy Kapitałowej, Art Marketing Syndicate S.A. (AMS S.A.)
od 2011 dyrektor finansowy, Netmedia S.A.

Jako członek Zarządu Netmedia SA odpowiada za zarządzanie finansami Spółki jak i Grupy Kapitałowej oraz nadzór nad pionem administracyjno-prawnym. Sprawuje funkcje dyrektora finansowego Netmedia S.A. oraz członka Zarządu eTravel S.A., spółki zależnej od Emitenta.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link