Rada Nadzorcza
A
A
A
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 lat.
Janusz Ryszard Wójcik - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ur. 1960. Wykształcenie wyższe niepełne. Wydział Weterynarii, SGGW.

1984-1992              członek władz zarządzających i współwłaściciel, Stany Zjednoczone, działalność na rynku kapitałowym oraz rynku nieruchomości
1992-1995  działalność w Zarządzie i Radzie Nadzorczej, holding budowlany Energopol-Warszawa SA
1995-1998 wiceprezes Zarządu, firma budowlano-inżynieryjna TAMEX SA
1998-2000 stanowiska wiceprezesa Zarządu Nafty Polskiej, przewodniczącego Rady Nadzorczej Petrochemii Płock, członka Rady Nadzorczej CPN oraz członka Rady Nadzorczej PKN Orlen SA
2000-2001    wiceprezes zarządu, NOM Sp. z o.o.
2002-2003 doradca Zarządu, Tele Energo
od 2004 prezes Zarządu, Tamex SA, członek Rad Nadzorczych PUHiT Sp. z o.o. oraz Internet Group SA
od 2007 przewodniczący Rady Nadzorczej, Tamex Obiekty Sportowe SA
od 2009 przewodniczący Rady Nadzorczej, Krosno SA

Jarosław Zenon Kopyt - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ur. 1968. Wykształcenie wyższe. Absolwent SGH, Wydział Handlu Wewnętrznego, kierunek organizacja i zarządzanie (1993).

1991-1996 makler, kierownik Zespołu Operacji Giełdowych, Bank BPH SA
1996-1997 zastępca dyrektora, Biuro Maklerskie BPH, nadzór nad departamentami operacji giełdowych, analiz i doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania aktywami klientów
1997-2000 dyrektor, bank inwestycyjny Concordia Sp. z o.o., odpowiedzialny za transakcje na rynkach kapitałowych
2001-2007 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Karen Notebook SA
2006-2007 przewodniczący Rady Nadzorczej, ADS SA
2007 przew. Rady Nadzorczej, Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn-Zdrój SA
2000-2009 przewodniczący Rady Nadzorczej, Stereo.pl SA
2009-2010 prezes Zarządu, Grupa Stereo SA
od 2000 wiceprezes Zarządu, partner zarządzający, FinCo Group SA, firma zajmująca się doradztwem z zakresu bankowości inwestycyjnej
od 2006 wiceprezes Zarządu, International Corporate Finace Group, międzynarodowej organizacji zrzeszającej banki inwestycyjne i firmy doradcze
od 2007 przewodniczący Rady Nadzorczej H&B Notebooks SA oraz członek Rad Nadzorczych spółek Triada SA, CPR SA, Opony.pl SA, FinCo Capital SA

Tomasz Karol Banasiak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Ur. 1969. Wykształcenie wyższe. Magister ekonomii (Katedra Marketingu w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995).

1990-1995 współprowadzenie rodzinnej firmy zajmującej się skupem i transportem zbóż
1995-1999 różne stanowiska w dziale finansowym od młodszego kierownika projektu do Operational Finance Manager, PepsiCo Corporation, E. Wedel Holding SA
1997-1999 współpracownik, AIMS Consultants, doradzał w projektowaniu procesów biznesowych i wdrażaniu systemów kontroli kosztów
1999-2003 dyrektor finansowy i Executive Assistant przy COO korporacji, Danone Group
2003-2006 dyrektor działu usług finansowych i informatycznych dla polskich spółek z grupy Danone
2003-2006 przewodniczący Rady Nadzorczej, LU Polska Sp. z o.o.
od 2006 członek, a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Polska Federacja Squasha
od 2007
dyrektor centrum usług finansowych dla spółek grupy Esselte w Europie
od 2008 członek Rady Nadzorczej, Grupa Stereo SA

Krzysztof Wójcik - Członek Rady Nadzorczej

Ur. 1980. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji.2002 – 2003

Asystent prawny/młodszy prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego Marek Adamski w Lublinie

2004 – 2007 Etatowy aplikant sądowy w Sądzie Okręgowym w Lublinie
2005 – 2007 Samodzielna obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych w Biurze Usług Prawnych „Mój Prawnik” w Lublinie
2007 – 2012 Senior Lawyer oraz Szef Zespołu/Senior Manager w Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski w Warszawie
2009 – 2010

Członek Rady Nadzorczej FPiU Bison-Bial S.A. w Białymstoku delegowany do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru z ramienia Skarbu Państwa oraz Toolmex Corporation Inc w Natick Massachusetts

od 2012
Radca Prawny/ Partner Zarządzający w Lawards Sulej & Wójcik w Warszawie

Michał Pszczoła - Członek Rady Nadzorczej

Ur. 1975. Wykształcenie wyższe. Magister administracji, Wydział Prawa i Administracji w Prywatnej Wyższej Szkole
Businessu i Administracji w Warszawie (1998).1996-1998
Właściciel – Agencja Artystyczno Rozrywkowa Mike, organizacja imprez
1999-2000

Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o.

2001-2005
Właściciel i dyrektor zarządzający – Net Travel, internetowe biuro podróży
2006-2012 Wiceprezes Zarządu – Netmedia S.A., jeden z głównych akcjonariuszy
od 2010

Dyrektor (Prezes Zarządu) – Rezia Ltd. (Cypr) zarządzanie inwestycjami

od 2011

Inwestor – Apis FIZ

od 2011
Inwestor partner – BSP Bracket System Polska
od 2012
Inwestor partner (Wiceprezes Zarządu) – Sol Terra Sp. z o.o.

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: