Wskaźniki finansowe
A
A
A


Wskaźnik bieżącej płynności (CR, current ratio) – iloraz majątku obrotowego i zobowiązań bieżących
Zadłużenie

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (DB, debt ratio) – iloraz zobowiązań i aktywów
Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA, return on assets) – iloraz zysku netto i aktywów
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: