Akcje na GPW
A
A
A


Ticker: NEM
Kod ISIN: PLNTMDA00018

Akcje Netmedia S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 3 listopada 2006 roku. Cena emisyjna wynosiła 5,00 zł za sztukę, zaś kurs otwarcia w dniu debiutu ukształtował się na poziomie 8,50 zł. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 8.000.000 akcji serii A, 1.000.000 akcji serii B oraz 65.000 akcji serii C.

Aktualnie po przeprowadzonych umorzeniach kapitał zakładowy Netmedia S.A. wynosi 824.407,20 zł i dzieli się na 8.244.072 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

Akcje Netmedia S.A. zostały wyemitowane w następujących seriach:

Emisje


Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: