Raport bieżący 30/2018
11.12.2018 19:33:17
A
A
A
Informacja o zmianie warunków skupu akcji Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., iż w dniu 11 grudnia 2018 r. otrzymał od Copernicus Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) zawiadomienie o zmianie warunków skupu akcji Spółki („Zawiadomienie”) przez FIDIASZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który jest reprezentowany i zarządzany przez Towarzystwo. Zgodnie z treścią Zawiadomienia proponowana cena zakupu akcji nabywanych w ramach niniejszego skupu wynosi 10,30 zł (słownie: dziesięć złotych, 30/100) za jedną akcję Emitenta. Wcześniej proponowana cena wynosiła 9,80 zł (słownie: dziewięć złotych, 80/100) za jedną akcję Emitenta. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży ustalono na 12 grudnia 2018 r. Pozostałe warunki skupu akcji nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: