Raport bieżący 10/2019
05.04.2019 16:27:23
A
A
A
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Netmedia S.A. w dniu 5 kwietnia 2019 r.
Zarząd Netmedia S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Netmedia S.A., które odbyło się w trybie art. 405 § 1 k.s.h. w dniu 5 kwietnia 2019 roku („NZWZ”):

  1. AdRock Ventures Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) -  1.306.702 głosów z 1.306.702 akcji Spółki, stanowiących 15,85% głosów na NZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki,
  2. Ala Moana Partners LTD z siedzibą w Santa Venera (Republika Malty) -  937.326 głosów z 937.326 akcji Spółki, stanowiących 11,37% głosów na NZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki,
  3. Andrzej Wierzba -  5.067.372 głosów z 5.067.372 akcji Spółki, stanowiących 61,47% głosów na NZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki,
  4. Fidiasz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie -  877.672 głosów z 877.672 akcji Spółki, stanowiących 10,64% głosów na NZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki,

Na NZWZ reprezentowane było łącznie 8.244.072 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: