Historia rozwoju Grupy Netmedia
Rozpoczęcie obsługi rynku
obrotu nieruchomościami
Przekształcenie w spółkę
akcyjną Netmedia SA
1999r.
II.2006r.
VI.2006r.
X.2006r.
Rozpoczęcie świadczenia
usług turystycznych-przejęcie
działalności NetTravel
Publiczna emisja 1.000.000
akcji serii B po 5zł
Debiut na GPW
Uruchomienie autorskiego
systemu rezerwacji
Przejęcie spółki
eMonety.pl
XII.2006r.
III.2007r.
X.2007r.
XI.2007r.
Prywatna emisja 600.000
akcji serii D po 9zł
Przejęcie spółki
eHotele.pl
Przejęcie TAU Agencja
Turystyczna (obecnie
Netmedia Business Travel)
Przejęcie spółki
Marco Polo Travel
Nabycie 20% akcji
Finder SA
IV.2008r.
VIII.2008r.
IX.2008r.
XI.2008r.
Publiczna emisja 1.215.000
akcji serii F po 10,30zł
Prywatna emisja 583.333
akcji serii G po 12,00zł
Zwiększenie udziału
w Finder SA do 41%
Prywatna emisja 595.000
akcji serii I po 6,08zł
IV.2009r.
V.2009r.
V.2009r.
III.2010r.
Objęcie 31,8% akcji IAP SA
w zamian za 93,8% akcji
spółki eMonety.pl
Akwizycja rumuńskiej spółki C&D Solutions SRL
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: