Profil działalności
A
A
A
Grupa Netmedia S.A. jest holdingiem, którego głównymi aktywami są spółki prowadzące sprzedaż usług turystycznych do klienta biznesowego oraz indywidualnego, głównie za pośrednictwem rozwijanych przez siebie nowatorskich platform internetowych i narzędzi informatycznych. Największa spółką w ramach grupy jest eTravel S.A. specjalizująca się w kompleksowej obsłudze podróży służbowych.
Rys historyczny
A
A
A
Netmedia została założona w 1998 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pierwotnie działała w obszarze multimediów i tworzenia oprogramowania. W kolejnych latach z sukcesem rozwijane były kolejne segmenty, w tym turystyczny, grupa kapitałowa powiększała się o kolejne podmioty, a jej profil działalności ulegał stopniowym przeobrażeniom. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych aktywności zawsze było wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych w celu stworzenia przewag konkurencyjnych. Przekształcenie w spółkę akcyjną nastąpiło dnia 30 czerwca 2006 roku, a debiut na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 3 listopada 2006 roku. Wraz z wydzieleniem działalności turystycznej do spółki zależnej eTravel S.A. w sierpniu 2011 roku Netmedia S.A. stała się spółką holdingową nieprowadzącą bezpośrednio działalności operacyjnej.    

Obecnie w grupie kapitałowej Netmedia S.A. pracuje ponad 300 osób.
Struktura grupy kapitałowej
A
A
A
Struktura grupy_2018-09-28

Stan na dzień 14 listopada 2018 r.
Struktura obrotów
A
A
A

Struktura obrotów

* Dane za 2017 rok, bez uwzględnienia obrotów spółek stowarzyszonych
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: