Strona główna
Relacje inwestorskie
Prognozy wyników finansowych
A
A
A
  Prognoza
(2.10.2006)
4. korekta prognozy
(21.12.2007)
Realizacja Wykonanie
Przychody 4 352 24 500 29 941 122%
EBITDA 1 955 1 955 2 139 109%
Zysk netto 1 562 1 720 1 748 102%
  Prognoza
(28.02.2008)
2. korekta prognozy
(29.10.2008)
Realizacja Wykonanie
Przychody 67 200 110 000 120 954 110%
EBITDA 5 120 6 600 6 780 103%
Zysk brutto 4 460 5 820 5 995 103%
Zysk netto 3 610 4 710 4 680 99,4%
  Prognoza
(4.03.2009)
Korekta prognozy
(13.11.2009)
Realizacja Wykonanie
Przychody 120 000 127 000 133 404 105%
EBITDA 7 800 5 600 5 023 90%
Zysk brutto 6 400 9 800 9 887 101%
Zysk netto 6 150 7 800 7 842 101%
  Prognoza
(12.11.2010)
Realizacja Wykonanie
Przychody 135 000 131 762 98%
Zysk netto 8 000 8 412 105%
Emitent nie opublikował prognoz na 2011 rok
Emitent nie opublikował prognoz na 2012 rok
Emitent nie opublikował prognoz na 2013 rok
Emitent nie opublikował prognoz na 2014 rok
Emitent nie opublikował prognoz na 2015 rok
Emitent nie opublikował prognoz na 2016 rok
Emitent nie opublikował prognoz na 2017 rok
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link