Kluczowe dane finansowe
A
A
A
   2008 2009 2010 2011 2012 2013
przychody netto ze sprzedaży 120 954 133 404 131 762 134 643 126 273  132 170 
zysk brutto na sprzedaży 15 103 18 805 20 646 20 007 19 385 20 919
zysk operacyjny (EBIT) 5 879 4 173 8 044 3 625 128 3825
zysk brutto 5 995 9 887 10 052 9 600 -1507 3592
zysk netto 4 767 7 863 8 412 6 046 -794
3 384  
zysk netto na jedną akcję w zł
0,48 0,66 0,69 0,50 0
0,28
 
         
operacyjne przepływy   pieniężne 1 494 -5 051 -5 581 3 142 878
1 908
inwestycyjne przepływy pieniężne -13 717 -4 487 2 360 -5 157 -2424
277
finansowe przepływy   pieniężne 13 343 9 229 3 155 1 602 290
-200
przepływy pieniężne razem 1 120 -309 -66 -413 -1256
1 985
 
         
kapitał własny 37 761 48 204 56 567 64 012 62 829
64 671
zobowiązania długoterminowe 3 635 10 834 9 017 7 337 5 500
10 961
zobowiązania krótkotermin. 27 184 17 839 14 495 25 146 23 298
17 202
aktywa razem 68 580 76 877 80 080 96 495 91 627
92 834

dane w tys. zł
  1Q '13 3Q '13 4Q' 13 1Q' 14
3Q '14
przychody netto ze sprzedaży 29918 31500
35059
37550
47529
zysk brutto na sprzedaży 4461 5134 5656 5584
6609
zysk operacyjny (EBIT) 647 1092 813 1300
2039
zysk brutto 702 846 799 969 1909
zysk netto 775 851 626 1209 1867
zysk netto na jedną akcję, w zł 0,06 0,07 0,05 0,10 0,50
           
operacyjne przepływy pieniężne 3174 -781 610 -1233 2400
inwestycyjne przepływy pieniężne -336 -205 945 30 -504
finansowe przepływy pieniężne -780 -333 794 1315
-2969
przepływy pieniężne razem 2058 -1319 2348 112
-1073
           
kapitał własny 62897 64220 64826 65895
62972
zobowiązania długoterminowe 5064 4499 10948 9897
11314
zobowiązania krótkoterminowe 0456 30283 16723 25535
30303
aktywa razem 98417 99 002 92497
101326
104589

dane w tys. zł
126 273
  1H '13
3Q '13    4Q '13  1Q '14  1H' 14  3Q '14 
przychody netto ze sprzedaży 65515
31500
35059

37550


83393


47529

zysk brutto na sprzedaży 10069
5134
5656
5584
12226
6609
zysk operacyjny (EBIT) 2046
1092 813 1300 2800 2039
zysk brutto 2148
846 799 969 4861 1909
zysk netto 2079
851 626 1209 4105 1867
zysk netto na jedną akcję, w zł 0,17 0,07 0,05
0,10
0,34
0,50
             
operacyjne przepływy pieniężne 2310
-781 610 -1233 -2930 2400
inwestycyjne przepływy pieniężne -589 -205 945 30 14068 -504
finansowe przepływy pieniężne -814 -333 794 1315 -1438 -2969
przepływy pieniężne razem 907 -1319 2348 112 9700 -1073
             
kapitał własny 63369
64220
64826 65895 63267 62972
zobowiązania długoterminowe 4653
4499 10948 9897 11353 11314
zobowiązania krótkoterminowe 32514
30283
16723 25535 27084 30303
aktywa razem 100536
99 002
92497 101326 101704 104589

dane w tys. zł
126 273
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: