Strategia działania
A
A
A
Strategia grupy kapitałowej Netmedia S.A. zakłada rozwój działalności przede wszystkim w branży turystycznej, gdzie grupa posiada najsilniejszą pozycję konkurencyjną. Jest to także bardzo perspektywiczny i szybko rozwijający się rynek. Rolą spółki holdingowej Netmedia S.A. jest wspieranie spółek zależnych oraz stowarzyszonych, tak aby spowodować jak najszybszy rozwój działalności operacyjnej grupy z zachowaniem wysokich poziomów rentowności. Działalność grupy w bardzo dużym stopniu opiera się na Internecie, jest to wspólny mianownik dla praktycznie wszystkich obszarów jej działania. Dlatego też na nim skupia się duża część uwagi zespołu. 

Zarząd dąży do tego, aby spółki zależne oraz stowarzyszone realizowały powyższą strategię poprzez:

  • konsolidację rynku turystycznego poprzez potencjalne kolejne akwizycje,
  • dalszy rozwój i udoskonalanie narzędzi informatycznych,
  • wzrost organiczny oparty na działaniach sprzedażowych i marketingowych,
  • efektywną integrację nabytych podmiotów w celu maksymalnego wykorzystania elementów synergii,
  • kontrolę kosztów działalności, w szczególności kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: