Strategia
A
A
A
Strategia grupy kapitałowej Netmedia S.A. zakłada dynamiczny rozwój działalności przede wszystkim w branży turystycznej, gdzie grupa posiada najsilniejszą pozycję konkurencyjną. Jest to także bardzo perspektywiczny i szybko rozwijający się rynek. Ekspansji towarzyszy dążenie do zachowania wysokich poziomów rentowności. Działalność grupy w bardzo dużym stopniu opiera się na Internecie, jest to wspólny mianownik dla praktycznie wszystkich obszarów jej funkcjonowania. Duży nacisk kładziony jest na to, aby zachować wysoki poziom innowacyjności technologicznej oraz spójność z trendami w rozwoju Internetu. 

Zarząd dąży do tego, aby spółki zależne oraz stowarzyszone osiągały powyższe cele poprzez:


  • konsolidację rynku turystycznego poprzez potencjalne kolejne akwizycje,
  • dalszy rozwój i udoskonalanie narzędzi informatycznych,
  • wzrost organiczny oparty na działaniach sprzedażowych i marketingowych,
  • efektywną integrację nabytych podmiotów w celu maksymalnego wykorzystania elementów synergii,
  • kontrolę kosztów działalności, w szczególności kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu.


Rolą spółki holdingowej Netmedia S.A. jest wspieranie spółek z grupy w realizacji wyznaczonych celów. Odbywa się to poprzez bezpośrednie zaangażowanie i pomaganie im w strategicznych i taktycznych, a niekiedy także operacyjnych kwestiach.

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: