Raport EBI nr 1/2017
23.02.2017 19:26:22
A
A
A
Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Netmedia S.A. przekazuje raport dotyczący niezastosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Rada Nadzorcza Spółki nie rozpatrzyła i zaopiniowała projektu uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o wyrażeniu zgody na udzielenie pożyczki dla prezesa Zarządu z powodu oceny projektu uchwały przez Zarząd jako neutralnej dla Spółki, i w efekcie tego nieprzekazania go Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. W celu zmniejszenia ryzyka niezastosowania tej zasady w przyszłości Zarząd będzie dokładniej analizował projekty uchwał pod kątem spełnienia niniejszej zasady. 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: