Raport bieżący 8/2017
29.04.2017 17:54:49
A
A
A
Dokonanie odpisów aktualizacyjnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2017 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość akcji Spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. („IAP”) w której Emitent posiada łącznie 32,94% akcji, z czego bezpośrednio - 1,87% akcji, a pośrednio poprzez Netmedia Capital LTD („NC”) - 31,07% akcji.

Łączna wartość skalkulowanego odpisu wynosi 3.564 tys. zł, z czego 3.340 tys. zł na udziałach NC i 224 tys. zł na bezpośrednio posiadanych akcjach IAP. Całość odpisu obniży wynik finansowy zarówno Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Netmedia S.A. jak i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2016 r.

Dokonany odpis wartości udziałów w NC i IAP ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Spółka zastrzega, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r. jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Netmedia S.A. za 2016 r. nastąpi w dniu 2 maja 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: