Raport bieżący 7/2017
14.04.2017 18:06:59
A
A
A
Dokonanie odpisów aktualizacyjnych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2017 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółkach: Netmedia Capital LTD („NC”), której Emitent posiada 100% udziałów oraz akcji Inwestycje Alternatywne Profit S.A. („IAP”) w której Emitent bezpośrednio posiada 1,87% akcji. Odpisy aktualizujące są związane z dokonanymi w poprzednich okresach odpisami aktualizującymi wartość akcji IAP w której Emitent (bezpośrednio i pośrednio poprzez NC) posiada łącznie 32,94% akcji.

Łączna wartość skalkulowanego odpisu wynosi 4,0 mln zł, z czego 3,8 mln zł na udziałach NC i 0,2 mln zł na bezpośrednio posiadanych akcjach IAP. Całość odpisu obniży wynik finansowy Netmedia S.A. za 2016 r.

Dokonany odpis wartości udziałów w NC i IAP ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Spółka zastrzega, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r. jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Netmedia S.A. za 2016 r. nastąpi w dniu 2 maja 2017 r. 

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: