Raport bieżący 6/2018
19.03.2018 19:02:20
A
A
A
Wyniki skupu akcji własnych w ramach oferty zakupu akcji Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do oferty zakupu akcji Emitenta, o której mowa w raporcie bieżącym 3/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., zmienionej następnie poprzez wydłużenie terminu przyjmowania ofert zakupu, o czym mowa w raporcie bieżącym 5/2018 z dnia 8 marca 2018 r., niniejszym przekazuje informacje otrzymane od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. odnośnie wyników oferty skupu.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami złożono 24 oferty sprzedaży obejmujące łącznie 2.025.865 akcji. Wobec powyższego przewidywana stopa redukcji będzie wynosiła 50,64%.

Spółka nabędzie łącznie 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji własnych za łączną kwotę 9.800.000 zł, stanowiących 10,81% kapitału zakładowego Emitenta. Emitent nie będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z nabytych akcji.

Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji przypada na dzień 22 marca 2018 r.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: