Raport bieżący 54/2007
24.12.2007 14:23:13
A
A
A
Podwyższenie prognoz finansowych na 2007 rok.
Zgodnie z §31 ust. 2 do 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje o podwyższeniu prognoz finansowych na 2007 rok.

Wg prognoz finansowych na 2007 rok opublikowanych w raporcie bieżącym nr 34/2007 z dnia 19 lipca 2007 roku grupa kapitałowa Netmedia S.A. miała osiągnąć następujące wyniki w tys. zł:
Przychody ze sprzedaży 16.000
Zysk netto 1.720

Wg opracowanych przez Zarząd Spółki nowych prognoz finansowych w 2007 roku grupa kapitałowa Netmedia S.A. wypracuje następujące wyniki w tys. zł:
Przychody ze sprzedaży 24.500
Zysk netto 1.720

Nowa prognoza przychodów ze sprzedaży na rok 2007 wynika z szybszego niż przewidywano tempa rozwoju podstawowych działalności Spółki oraz integracji przejętych podmiotów oraz aktywów.

Zarząd na bieżąco monitorować będzie wykonanie opublikowanych prognoz i o ewentualnych korektach informować będzie w formie raportów bieżących. Ponadto Zarząd będzie dokonywał weryfikacji realizacji prognoz kwartalnie, o czym informować będzie w komentarzu Zarządu do skonsolidowanych raportów kwartalnych.

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: