Raport bieżący 4/2011
28.01.2011 14:32:21
A
A
A
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd NETMEDIA S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2011 roku:

 

Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2010 roku – 01.03.2011 roku

Jednostkowy i skonsolidowany Raport Roczny za 2010 rok – 02.05.2011 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2011 roku – 16.05.2011 roku

Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2011 roku – 31.08.2011 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2011 roku – 14.11.2011 roku


Zarząd NETMEDIA S.A. oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2011 r.


Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia, Zarząd NETMEDIA S.A. oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego, oraz że zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: