Raport bieżący 37/2016
06.12.2016 20:38:14
A
A
A
Nabycie akcji własnych przez Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2014 r. o upoważnieniu dla zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych („Uchwała”), oraz art. 362 ust. 1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nabyła 3.000 akcji własnych na rynku regulowanym, w dwóch transakcjach:

- 1 grudnia 2016 r., 2.818 akcji, jednostkowa cena nabycia wyniosła 6,26 zł za akcję,

- 5 grudnia 2016 r., 182 akcji, jednostkowa cena nabycia wyniosła 6,26 zł za akcję,

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 300 zł. Nabyty pakiet 3.000 akcji własnych stanowi 0,03% kapitału zakładowego Spółki, oraz 0,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 3.000 akcji własnych, stanowiących 0,03% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Transakcja została dokonana zgodnie z postanowieniami Uchwały w sprawie skupu, celem umorzenia akcji własnych. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: