Raport bieżący 34/2007
19.07.2007 10:50:26
A
A
A
Podwyższenie prognoz NETMEDIA S.A. na 2007 rok
Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, że podwyższeniu ulegają prognozy wyników finansowych na 2007 rok.

Podwyższona prognoza przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto na rok 2007 została przygotowana w oparciu o analizę sprzedaży w bieżącym roku obrotowym, z której wynika szybsze niż zakładano pierwotnie tempo rozwoju podstawowych obszarów działalności Spółki, między innymi dzięki sprawnej integracji przejętych podmiotów oraz aktywów na początku bieżącego roku.

Pierwotna prognoza:
Przychody ze sprzedaży 10.500 tys. zł
Zysk netto 1.562 tys. zł

Nowa prognoza:
Przychody ze sprzedaży 16.000 tys. zł
Zysk netto 1.720 tys. zł

Nowa prognoza przychodów ze sprzedaży na rok 2007 wynika z szybszego niż spodziewano tempa rozwoju podstawowych działalności Spółki oraz sprawnej integracji przejętych podmiotów oraz aktywów na początku bieżącego roku.
Możliwość realizacji prognozowanych wyników Emitent będzie monitorował na bazie osiąganych wyników kwartalnych i stanu realizacji zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych na okres prognozy.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: