Raport bieżący 3/2017
25.01.2017 15:56:47
A
A
A
Nabycie akcji własnych przez Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2014 r. o upoważnieniu dla zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych („Uchwała”), oraz art. 362 ust. 1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, dnia 25 stycznia 2017 r. Spółka nabyła 1.300 akcji własnych na rynku regulowanym. Jednostkowa cena nabycia wyniosła 6,33 zł za akcję.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 130 zł. Nabyty pakiet 1.300 akcji własnych stanowi 0,01% kapitału zakładowego Spółki, oraz 0,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 4.300 akcji własnych, stanowiących 0,05% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Transakcja została dokonana zgodnie z postanowieniami Uchwały w sprawie skupu, celem umorzenia akcji własnych. 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: