Raport bieżący 26/2016
14.09.2016 17:04:57
A
A
A
Nabycie spółki przez zależną od Emitenta spółkę
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. informuje, że w dniu 14 września 2016 r. zależna od Emitenta spółka eTravel S.A. („eTravel”) nabyła 100% udziałów w spółce Fly Away Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Fly Away”) za kwotę 13.110 tys. zł. Stroną sprzedającą była spółka Picenardi Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze („Sprzedający”).

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów we Fly Away nastąpiło po spełnieniu warunków zawieszających, określonych w umowie określającej warunki nabycia udziałów w we Fly Away zawartej 5 lipca 2016 r. (raport bieżący nr 15/2016). Dnia 9 sierpnia 2016 r. eTravel otrzymała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 sierpnia 2016 r. na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu 100% udziałów we Fly Away przez eTravel (raport bieżący nr 20/2016). Dnia 14 września 2016 r. Sprzedający potwierdził spełnienie się pozostałych warunków zawieszających, a eTravel przedstawił pozytywny wynik badania due diligence Fly Away.

Fly Away jest spółką z branży turystycznej, działającą głównie w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych. Fly Away w 2015 r. osiągnęła wartość sprzedanych usług w wysokości 170.517 tys. zł (eTravel: 337.583 tys. zł), przychody netto w wysokości 45.246 tys. zł (eTravel: 185.108 tys. zł) i zysk netto w wysokości 97 tys. zł (eTravel: 5.771 tys. zł). Celem nabycia Fly Away przez eTravel jest konsolidacja rynku.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: