Raport bieżący 25/2016
13.09.2016 17:25:11
A
A
A
Zawarcie umów w ramach wygranego przetargu
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. informuje, iż w dniu 13 września 2016 r. zależna od Emitenta spółka eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie („eTravel”) zawarła umowy ze spółkami: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na świadczenie usług logistycznych polegających na obsłudze służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych. Wartość zawartych umów wynosi łącznie 4,0 mln zł netto. Usługi będą świadczone przez eTravel przez 3 lata. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarte umowy są kolejnymi umowami podpisanymi w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w którym wybór oferty eTravel jako najkorzystniejszej uprawomocnił się dnia 18 lipca 2016 r. Wartość zamówienia, określona w postępowaniu przetargowym, wynosi łącznie 11,8 mln zł brutto. Emitent poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi o zawarciu kolejnych umów związanych z przedmiotowym postępowaniem przetargowym.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: