Raport bieżący 24/2016
05.09.2016 20:31:15
A
A
A
Pozew sądowy
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 5 września 2016 r. otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pozew sądowy o zapłatę („Pozew”). Powodem jest 21 Concordia Partners Limited na Wyspach Normandzkich („21 Concordia”), stroną pozwaną zależna od Emitenta spółka eTravel S.A. („eTravel”) oraz Emitent. Pozew dotyczy zapłaty na rzecz Powoda kwoty 525.104,82 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Emitent i eTravel uważa, że pozew jest całkowicie bezpodstawny.

Pozew jest związany z prowadzonym w 2015 r. procesem inwestycyjnym, którego celem było dokonanie inwestycji przez 21 Concordia w eTravel w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Proces inwestycyjny nie został sfinalizowany. Przerwanie negocjacji przez Emitenta oraz eTravel zostało spowodowane m.in. niemożnością osiągnięcia porozumienia co do istotnych elementów biznesowych i prawnych inwestycji oraz istotnie przedłużającymi się negocjacjami.

21 Concordia wnosi, że doznał szkody w związku z rzekomym prowadzeniem negocjacji z naruszeniem dobrych obyczajów, jak również, że pozwani Emitent i eTravel uzyskali korzyści w postaci wartości pracy doradców Powoda. Zarządy Emitenta i eTravel uważają roszczenia za całkowicie bezpodstawne, jako że:

- Emitent i eTravel prowadziły negocjacje w dobrej wierze, z zamiarem zawarcia umowy, do czego nie doszło z przyczyn leżących po stronie 21 Concordia;

- Emitent i eTravel nie ujawnili żadnych informacji, które objęte były klauzulą poufności;

- Emitent i eTravel nie popełnili żadnego deliktu na szkodę 21 Concordia;

- Emitent i eTravel nie uzyskali żadnej korzyści, a szczególnie nie zostali bezpodstawnie wzbogaceni;

- Emitenta i eTravel nie obowiązywała żadna obowiązująca umowa o przeprowadzenie procesu inwestycyjnego a 21 Concordia ponosiła koszty procesu inwestycyjnego na własną odpowiedzialność. 

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: