Raport bieżący 24/2010
21.12.2010 17:26:44
A
A
A

Zmiana w strukturze akcjonariatu

Zarząd Netmedia SA informuje, iż w dniu 20.12.2010 r. otrzymał od Pana Michała Pszczoły Wiceprezesa Zarządu zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej […] oraz art. 160 ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o obrocie […] o zmianach dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Netmedia S.A.

Według złożonego zawiadomienia Pan Michał Pszczoła w dniu 15.12.2010 roku zbył na rzecz spółki REZIA Ltd. z siedzibą w Nikozji 550.000 sztuk akcji Netmedia SA. po cenie 8,18 zł za akcję, za łączną kwotę 4.499.000,00 zł. REZIA Ltd. z siedzibą w Nikozji jest osobą blisko związaną z Panem Michałem Pszczołą w rozumieniu art. 160 ust 2 pkt 4 lit. a i b Ustawy o obrocie. Jednocześnie w dniu 15.12.2010 roku podmiot zależny, spółka REZIA Ltd. z siedzibą w Nikozji, zbył w transakcji pakietowej – pozasesyjnej 300.000 sztuk akcji po cenie 7,55 zł za akcję oraz 250.000 sztuk akcji po cenie 8,00 zł za akcję do renomowanych instytucji finansowych.

Przed ww. zmianą Pan Michał Pszczoła wraz podmiotem zależnym posiadał 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Netmedia S.A., stanowiących 16,46% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.000.000 głosów, stanowiących 16,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netmedia S.A.

Po ww. zmianie Pan Michał Pszczoła posiada 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela Netmedia S.A., stanowiących 11,93% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.450.000, stanowiących 11,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Netmedia S.A. Podmiot zależny nie posiada akcji Spółki.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: