Raport bieżący 23/2017
24.10.2017 17:22:22
A
A
A
Sprzedaż akcji spółki stowarzyszonej
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 13 października 2017 r., o sprzedaży w dniu 24 października 2017 r. wszystkich posiadanych, bezpośrednio i pośrednio, akcji stowarzyszonej spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. („IAP”). Przed transakcją sprzedaży Emitent posiadał łącznie 7.305.549 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, co stanowiło 32,94% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu IAP, z czego Emitent posiadał 415.549 akcji IAP bezpośrednio oraz 6.890.000 akcji IAP poprzez zależną od Emitenta w 100% spółkę Netmedia Capital Ltd. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 0,10 zł, co oznacza wartość sprzedaży wszystkich posiadanych akcji IAP w wysokości 730,6 tys. zł. Sprzedaż akcji IAP za tę kwotę oznacza stratę finansową na tej transakcji na poziomie skonsolidowanym w wysokości 1.672,6 tys. zł, co wpłynie na wyniki Grupy Kapitałowej Netmedia w IV kwartale br. oraz w całym 2017 r.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: