Raport bieżący 23/2010
12.11.2010 16:26:27
A
A
A
Wprowadzenie do obrotu na GPW 63.168 akcji serii I NETMEDIA S.A.

Na podstawie § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1169/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) dopuścił do obrotu na rynku podstawowym 63.168 akcji zwykłych na okaziciela serii I NETMEDIA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

 

Ponadto Zarząd GPW postanowił wprowadzić ww akcje z dniem 16 listopada 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 16 listopada 2010 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLNTMDA00018.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: