Raport bieżący 22/2017
13.10.2017 19:46:10
A
A
A
Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że podjął decyzję o zamiarze sprzedaży wszystkich posiadanych, bezpośrednio i pośrednio, akcji stowarzyszonej spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. („IAP”). Emitent posiada łącznie 7.305.549 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co stanowi 32,94% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu IAP. Emitent posiada bezpośrednio 415.549 akcji IAP oraz 6.890.000 akcji IAP poprzez zależną od Emitenta w 100% spółkę Netmedia Capital Ltd. Zarząd Emitenta przewiduje cenę sprzedaży jednej akcji na poziomie jej wartości nominalnej, co oznacza wartość sprzedaży wszystkich posiadanych akcji IAP w wysokości 730,6 tys. zł. Sprzedaż akcji IAP za tę kwotę oznacza stratę finansową na tej transakcji na poziomie skonsolidowanym w wysokości 1.672,6 tys. zł, co wpłynie na wyniki Grupy Kapitałowej Netmedia w IV kwartale br. oraz w całym 2017 r. Zarząd przewiduje zawarcie i rozliczenie transakcji w terminie do dnia 24 października 2017 r.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: