Raport bieżący 2/2018
23.02.2018 20:55:11
A
A
A
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 r.
Zarząd Netmedia S.A., informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Netmedia za IV kwartał 2017 r. na dzień 26 lutego 2018 r. Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 28 lutego 2018 r., zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133, z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: