Raport bieżący 2/2007
23.01.2007 17:53:26
A
A
A
Nowa prognoza wyników finansowych
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. przekazuje nową prognozę przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto na rok 2007.
Zarząd NETMEDIA SA przekazuje do publicznej wiadomości nową prognozę, ze względu na fakt, iż jedna z pozycji prognozy wyników finansowych uległa zmianie o więcej niż 10%.
Prognoza wyników finansowych NETMEDIA SA na rok 2006 i 2007 przedstawiona została w prospekcie emisyjnym opublikowanym w dniu 2 października 2006 r.

Prognoza na rok 2007

Pierwotna prognoza
Przychody ze sprzedaży 4.352 tys. zł.


Nowa prognoza
Przychody ze sprzedaży 6.100 tys. zł.

Nowa prognoza wyników finansowych na rok 2007 jest następstwem podpisania w dniu 19 stycznia b.r. znaczącej umowy zakupu praw do domen internetowych oraz serwisów www działających w ich obrębie. Emitent prowadzi pogłębione analizy związane z zintegrowaniem zakupionych domen i serwisów działających w ich obrębie z działalnością Emitenta i ustosunkuje się w przyszłości do wpływu włączenia przejętego majątku na zysk netto Emitenta.
Możliwość realizacji prognozowanych wyników Emitent będzie monitorował na bazie osiąganych wyników kwartalnych i stanu realizacji zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych na okres prognozy.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: