Raport bieżący 21/2017
11.09.2017 15:17:24
A
A
A
Nabycie akcji własnych przez Netmedia S.A.
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określeniu zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych („Uchwała”), oraz art. 362 ust. 1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, dnia 8 września 2017 r. Spółka nabyła 5.743 akcji własnych na rynku regulowanym. Jednostkowa cena nabycia wyniosła 6,45 zł za akcję.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 574,30 zł. Nabyty pakiet 5.743 akcji własnych stanowi 0,06% kapitału zakładowego Spółki, oraz 0,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 10.043 akcji własnych, stanowiących 0,11% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Transakcja została dokonana zgodnie z postanowieniami Uchwały w sprawie skupu, celem umorzenia akcji własnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: