Raport bieżący 21/2016
11.08.2016 14:16:06
A
A
A

Informacja o przewidywanym wpływie wyników spółki stowarzyszonej na skonsolidowane wyniki Grupy Netmedia

Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. powziął informację o szacunkowych wynikach finansowych stowarzyszonej spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. („IAP”), które zarząd IAP ujawnił raportem bieżącym ESPI 5/2016. Emitent posiada 32,94% akcji IAP, a wyniki Grupy IAP są konsolidowane metodą praw własności w ramach Grupy Netmedia.


Zgodnie z opublikowanymi szacunkami Grupa IAP osiągnie w I połowie 2016 r. skonsolidowaną stratę netto w wysokości 2.857 tys. zł, wobec 287 tys. zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Negatywny wpływ szacowanego wyniku Grupy IAP na skonsolidowany wynik netto Grupy Netmedia w I półroczu 2016 r. wyniesie 941 tys. zł, w porównaniu do 95 tys. zł pozytywnej kontrybucji w analogicznym okresie 2015 r.


Ostateczny wpływ wyników Grupy IAP na wyniki Grupy Netmedia może się różnić, w zależności od opublikowanych przez IAP danych w raporcie okresowym. Informacja została uznana za istotną, ponieważ negatywny wpływ wyniku netto Grupy IAP stanowi znaczną część skonsolidowanego zysku netto Grupy Netmedia osiągniętego w I półroczu 2015 r., który wyniósł 3.139 tys. zł.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: