Raport bieżący 21/2010
08.11.2010 16:34:30
A
A
A
Rejestracja w KDPW 63.168 akcji serii I NETMEDIA S.A.

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą nr 691/10 z dnia 5 listopada 2010 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił przyjąć do depozytu 63.168 akcji zwykłych na okaziciela serii I NETMEDIA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

 

Ww. akcje zostaną oznaczone kodem PLNTMDA00018.


Przyjęcie ww. akcji do depozytu nastąpi pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym wprowadzone są pozostałe akcje Spółki oznaczone ww. kodem. Rejestracja 63.168 akcji serii I w depozycie nastąpi w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej niż w dniu wprowadzenia wskazanym przez GPW.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: