Raport bieżący 20/2017
01.09.2017 18:25:31
A
A
A
Informacja o wyniku spółki stowarzyszonej i jej wpływie na skonsolidowany wynik Grupy Netmedia za I półrocze 2017 r.
Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) powziął informacje od spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. („IAP”), w której Emitent posiada, pośrednio i bezpośrednio, łącznie 32,94% akcji, o wygenerowanej w I półroczu 2017 r., tj. w okresie 1.01.2017-30.06.2017 r. stracie netto która wyniosła 8.537 tys zł, wobec 2.857 straty w I półroczu 2016 r.

Strata netto Grupy IAP wpłynie negatywnie na skonsolidowany wynik netto Grupy Netmedia w I półroczu 2017 r., obniżając go o kwotę 2.812 tys zł, oraz na wartość bilansową udziałów IAP w skonsolidowanym bilansie Grupy Netmedia, która zmniejszy się z kwoty 5.215 tys zł na dzień 1 stycznia 2017 r. do kwoty 2.403 tys zł na dzień 30 czerwca 2017 r.

Spółka zastrzega, że skonsolidowany raport Spółki za I półrocze 2017 r. jest w trakcie przeglądu przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty mogą ulec zmianie. Publikacja raportu za I półrocze 2017 r. nastąpi w dniu 4 września 2017 r.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: