Raport bieżący 20/2016
09.08.2016 19:55:35
A
A
A
Informacja o decyzji UOKiK w związku z planowanym nabyciem spółki
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2016 r. zależna od Emitenta spółka eTravel S.A. („eTravel”) otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr DKK-118/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. stwierdzającą, że po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, Prezes UOKiK wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu 100% udziałów w spółce FlyAway Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („FlyAway”) przez eTravel. Pozytywna decyzja Prezesa UOKIK jest jednym z warunków zawieszających zawartej umowy nabycia udziałów. Pozostałe warunki zawieszające jak i badanie due diligence FlyAway są w trakcie realizacji.

FlyAway jest spółką z branży turystycznej, działającą głównie w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych. Celem nabycia FlyAway przez eTravel jest konsolidacja rynku.

Ustalona na 14.193 tys. zł kwota transakcji nabycia FlyAway przez eTravel jest znacząca, ponieważ jej wartość przekracza kwotę 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: