Raport bieżący 20/2010
19.10.2010 14:34:00
A
A
A
Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki przez TFI Allianz Polska S.A.
Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, iż w dniu 19 października 2010 roku otrzymał informację od TFI Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, o zwiększeniu przez Fundusz Allianz FIO wraz z Funduszem Allianz Platinium FIZ udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce NETMEDIA S.A. (dalej „Spółka”) oraz o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 12 października 2010 r.

Fundusz Allianz FIO przed zmianą udziału posiadał 427 462 akcji Spółki, co stanowiło 3,52% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 427 462 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Fundusz Allianz Platinium FIZ przed zmianą udziału nie posiadał akcji Spółki.

Po zmianie udziału Fundusz Allianz FIO posiada 572 462 akcji Spółki, co stanowi 4,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje 572 462 głosów, które stanowią 4,71% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz z Funduszem Allianz Platinium FIZ Fundusz posiada 646 065 akcji Spółki, które stanowią 5,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają 646 065 głosów, które stanowią 5,32% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: