Raport bieżący 19/2010
12.10.2010 14:44:20
A
A
A
Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki przez Quercus TFI S.A.
Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, iż w dniu 12 października 2010 roku otrzymał informację od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO (dalej „Fundusz”), o zwiększeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce NETMEDIA S.A. (dalej „Spółka”) oraz o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 8 października 2010 r.

Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 584 695 akcji Spółki, co stanowiło 4,81% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 584 695 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 8 października 2010 r. Fundusz posiadał 839 695 akcji Spółki, co stanowiło 6,91% kapitału zakładowego spółki. Posiadane akcje dawały 839 695 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: