Raport bieżący 18/2017
08.08.2017 12:30:06
A
A
A
Nabycie spółki przez zależną od Emitenta spółkę
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 19 maja 2017 r. informuje, że w dniu 8 sierpnia 2017 r. zależna od Emitenta spółka eTravel S.A. („eTravel”) nabyła 100% udziałów w spółce Bankowe Biuro Podróży Travelbank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Travelbank”) za kwotę 9.450 tys. zł. Stroną sprzedającą były osoby indywidualne („Sprzedający”).

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w Travelbank nastąpiło po spełnieniu warunku zawieszającego, określonego w umowie określającej warunki nabycia udziałów w TravelBank zawartej 19 maja 2017 r. (raport bieżący nr 11/2017). Dnia 26 lipca 2017 r. eTravel otrzymała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 lipca 2017 r. na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu 100% udziałów w Travelbank przez eTravel (raport bieżący nr 17/2017).

Travelbank jest spółką z branży turystycznej, działającą głównie w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych, koncentrującą się na obsłudze podróży służbowych. Travelbank w 2016 r. osiągnął wartość sprzedanych usług w wysokości 90.136 tys. zł (eTravel skonsolidowane: 453.184 tys. zł), przychody netto w wysokości 27.474 tys. zł (eTravel skonsolidowane: 202.364 tys. zł) i zysk netto w wysokości 504 tys. zł (eTravel skonsolidowany: 3.655 tys. zł). Celem nabycia Travelbank przez eTravel jest konsolidacja rynku.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: