Raport bieżący 17/2017
26.07.2017 10:20:08
A
A
A
Informacja o decyzji UOKiK w związku z zawarciem warunkowej umowy nabycia spółki
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 29 maja 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 19 maja 2017 r. informuje, iż w dniu 26 lipca 2017 r. zależna od Emitenta spółka eTravel S.A. („eTravel”) otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr DKK 109/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. stwierdzającą, że po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes UOKiK wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu 100% udziałów w spółce Bankowe Biuro Podróży Travelbank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Travelbank”) przez eTravel. Pozytywna decyzja Prezesa UOKIK stanowi warunek zawieszający zawartej w dniu 19 maja 2017 r. warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Travelbank za kwotę 9,5 mln zł („Umowa”).

Zgodnie z zapisami Umowy zapłata za 100% udziałów w spółce Travelbank i związane z tym przeniesienie własności udziałów Travelbank na eTravel nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji, t.j. do dnia 8 sierpnia 2017 r.

Travelbank jest spółką z branży turystycznej, działającą głównie w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych, koncentrującą się na obsłudze podróży służbowych. Travelbank w 2016 r. osiągnął wartość sprzedanych usług w wysokości 90.136 tys. zł (eTravel skonsolidowane: 453.184 tys. zł), przychody netto w wysokości 27.474 tys. zł (eTravel skonsolidowane: 202.364 tys. zł) i zysk netto w wysokości 504 tys. zł (eTravel skonsolidowany: 3.655 tys. zł). Celem nabycia Travelbank przez eTravel jest konsolidacja rynku.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: