Raport bieżący 17/2016
20.07.2016 9:43:02
A
A
A
Informacje o zgłoszeniu koncentracji do UOKiK w związku z planowanym nabyciem spółki
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. informuje o złożeniu w dniu 20 lipca 2016 r. przez zależną od Emitenta spółkę eTravel S.A. („eTravel”) zgłoszenia koncentracji do UOKiK w związku z planowanym nabyciem 100% udziałów w spółce FlyAway Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („FlyAway”) za kwotę 14.193 tys. zł.

FlyAway jest spółką z branży turystycznej, działającą głównie w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych. FlyAway w 2015 r. osiągnęła wartość sprzedanych usług w wysokości 170.517 tys zł (eTravel: 337.583 tys zł), przychody netto w wysokości 45.246 tys zł (eTravel: 185.108 tys zł) i zysk netto w wysokości 97 tys. zł (eTravel: 5.771 tys zł). Celem nabycia FlyAway przez eTravel jest konsolidacja rynku.

Ustalona kwota transakcji nabycia FlyAway przez eTravel jest znacząca, ponieważ jej wartość przekracza kwotę 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust, 1 MAR - informacje poufne
 
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: