Raport bieżący 17/2010
09.09.2010 17:28:06
A
A
A
Zawarcie umowy inwestycyjnej z Poldata i powołanie spółki NSoft S.A.

Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, że w dniu 8 września 2010 roku podpisał Umowę Inwestycyjną z Poldata R. Wojciechowicz Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu (Poldata) oraz jej głównymi udziałowcami tj.: Tomaszem Jankowskim, Robertem Wojciechowiczem, Piotrem Nowakiem (Wspólnicy).

 

Przedmiotem Umowy Inwestycyjnej jest zawiązanie przez NETMEDIA S.A. oraz Wspólników Poldata spółki pod firmą NSoft S.A.

 

NSoft S.A. zostanie zawiązana za aport w postaci przedsiębiorstwa Poldata R. Wojciechowicz sp. j. oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa NETMEDIA S.A. w części dotyczącej obsługi informatycznej rynku nieruchomości.

Kapitał zakładowy Nsoft S.A. będzie wynosił 700.000,00 zł i dzielił się na 7.000.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł każda w tym:

- Netmedia – 61%, czyli 4.270.000 akcji NSoft S.A.

- Poldata– 39%, czyli 2.730.000 akcji NSoft S.A.

 

Całkowita wartość wkładu NETMEDIA S.A. wyniesie 4.221.000,00 zł, natomiast wartość wkładu Poldata wyniesie 2.688.000,00 zł, co oznacza że cena emisyjna jednej akcji imiennej NSoft S.A. wyniesie 0,9870 zł.

 

Głównym celem Inwestycji jest połączenie posiadanych przez NETMEDIA S.A. oraz Poldata kompetencji w zakresie dostarczania oprogramowania oraz innych rozwiązań informatycznych dla podmiotów działających na rynku nieruchomości, wygenerowanie większego poziomu sprzedawanych usług i tym samym udziału w rynku, uzyskanie efektu synergii oraz optymalne wykorzystanie potencjałów i dotychczasowego doświadczenia obu podmiotów.

 

Opis działalności Poldata

Poldata to doświadczona firma informatyczna o ugruntowanej pozycji, która podobnie jak spółka NETMEDIA S.A. działa na rynku nieruchomości dostarczając specjalistyczny program dla rynku nieruchomości INET-OnLine. Największy portal nieruchomości w Wielkopolsce 222.pl jest prowadzony przez Poldata. Firma oferuje również tworzenie i projektowanie stron internetowych, sklepów, portali www, oprogramowania na zamówienie oraz aplikacji dedykowanych na iPhone, iPod i iPad.

 

Kary umowne

W przypadku nieprawidłowej realizacji zobowiązań określonych w Umowie, strony będą zobowiązane do zapłaty kary umownej na rzecz pozostałych stron w łącznej wysokości 500.000,00 zł.

W przypadku złamania zakazu konkurencji strony Umowy będą zobowiązane do zapłaty kary umownej na rzecz pozostałych stron w łącznej wysokości 500.000,00 zł.

W przypadku świadomego wprowadzenia w błąd wskutek złożenia nieprawdziwego oświadczenia, strony transakcji zobowiązane są do zapłaty na rzecz pozostałych stron kary umownej w łącznej wysokości 300.000,00 zł.

 

Umowa Inwestycyjna nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: