Raport bieżący 16/2016
19.07.2016 19:25:12
A
A
A
Informacja o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta (eTravel S.A.) jako najkorzystniejszej w ramach postępowania przetargowego
Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 19 lipca 2016 r. powziął informację od zależnej od Emitenta spółki eTravel S.A. („eTravel”), że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na „Świadczenie usług logistycznych – podróże służbowe” o nr ref. GKP/PGE/0130/2015, prowadzonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., dnia 18 lipca 2016 r. uprawomocnił się wybór oferty eTravel. Wartość zamówienia wynosi 11,8 mln zł brutto. Usługi będą świadczone przez eTravel w okresie 3 lat.

Zarząd Netmedia S.A. podaje fakt otrzymania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości z uwagi na wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Netmedia. Zarząd Netmedia S.A., będzie na bieżąco informować o jakiejkolwiek zmianie niniejszej informacji poufnej oraz poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu przedmiotowej umowy.

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: