Raport bieżący 15/2017
26.06.2017 22:51:01
A
A
A
Powołanie osób nadzorujących
Zarząd Netmedia S.A. („Spółka”) informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku powołało na kolejną kadencję dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. następujące osoby:

- Janusz Wójcik,

- Jarosław Kopyt,

- Tomasz Banasiak,

- Michał Pszczoła,

- Krzysztof Wójcik.


Żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka podaje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej.

   Biografie osób powołanych w skład RN 

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: