Raport bieżący 14/2019
24.05.2019 15:06:18
A
A
A
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego GK Netmedia za 2018 r.

Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż dokonana została korekta skonsolidowanego raportu rocznego Netmedia S.A. za 2018 r., przekazanego przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej korekty.

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego GK Netmedia za 2018 r., o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o:

- oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu,
- ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

 Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
 Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych za 2018 r.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 r., przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r. nie uległy zmianie.

Dokumenty obejmujące ww. informację: oświadczenie i ocenę Rady Nadzorczej, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Skonsolidowany raport roczny GK Netmedia za 2018 r., uzupełniony (skorygowany) w opisany wyżej sposób, Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: