Raport bieżący 14/2016
01.07.2016 16:19:53
A
A
A
Sprzedaż przez Emitenta akcji spółki zależnej

Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. informuje, iż w dniu 1 lipca 2016 r. Emitent sprzedał 800.000 z posiadanych 15.200.000 akcji zależnej od Emitenta spółki eTravel S.A. (eTravel”). Akcje nabyła spółka Ala Moana Partners LTD z siedzibą w Floriana na Malcie. Cena sprzedaży wyniosła 5,921 zł za jedną akcję, co oznacza, że całkowita wartość transakcji wyniosła 4.736.800 zł.  Zapłata za sprzedane akcje została dokonana w dniu 1 lipca 2016 r.


W następstwie przedmiotowej transakcji sprzedaży akcji oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego eTravel, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., udział Emitenta w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu eTravel będzie wynosił 71,29%.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: