Raport bieżący 14/2010
20.08.2010 15:16:27
A
A
A
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji NETMEDIA S.A.

Zarząd Netmedia S.A. informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2010 roku otrzymał od KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu KBC Parasol FIO, KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO, KBC Portfel VIP SFIO, KBC BETA SFIO oraz KBC Akcji Małych Spółek SFIO informację, iż na dzień 17 sierpnia 2010 roku w/w fundusze inwestycyjne posiadają akcje Netmedia S.A. w ilości pozwalającej łącznie na wykonywanie mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki na rynku regulowanym w dniu 12 sierpnia 2010 roku.

Przed zmianą fundusze inwestycyjne zarządzane przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 1.249.260 szt. akcji Netmedia S.A., które stanowiły 10,28% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 17 sierpnia 2010 roku (data zapisów na rachunkach papierów wartościowych) fundusze inwestycyjne zarządzane przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 1.008.260 szt. akcji Netmedia S.A., które stanowią 8,30% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: