Raport bieżący 13/2017
24.04.2018 21:05:54
A
A
A
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017 rok
Zarząd Netmedia S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. na dzień 27 kwietnia 2018 r. Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 30 kwietnia 2018 r., zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133, z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: