Raport bieżący 13/2008
09.04.2008 10:41:18
A
A
A
Podwyższenie prognoz finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA na 2008 rok
Zgodnie z §31 ust. 2 do 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. informuje o podwyższeniu prognoz finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA na 2008 rok. Wg prognoz finansowych na 2008 rok opublikowanych w raporcie bieżącym nr 7/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku grupa kapitałowa NETMEDIA S.A. miała osiągnąć następujące wyniki w tys. zł:

Przychody netto 67.200
EBITDA 5.120
Zysk brutto 4.460
Zysk netto 3.610

Wg opracowanych przez Zarząd Spółki nowych prognoz finansowych w 2008 roku grupa kapitałowa NETMEDIA S.A. wypracuje następujące wyniki w tys. zł:

Przychody netto 85.000
EBITDA 6.600
Zysk Brutto 5.820
Zysk Netto 4.710

Nowa prognoza wynika z szybszego niż przewidywano tempa rozwoju podstawowych działalności Spółki oraz integracji przejętych podmiotów i aktywów.
Zarząd na bieżąco monitorować będzie wykonanie opublikowanych prognoz i o ewentualnych korektach informować będzie w formie raportów bieżących. Ponadto Zarząd będzie dokonywał weryfikacji realizacji prognoz kwartalnie, o czym informować będzie w komentarzu Zarządu do skonsolidowanych raportów kwartalnych.
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: