Raport bieżący 12/2017
29.05.2017 13:39:03
A
A
A
Zgłoszenie zamiaru koncentracji do UOKiK w związku z zawarciem warunkowej umowy nabycia spółki

Zarząd Netmedia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 19 maja 2017r. informuje o złożeniu w dniu 29 maja 2017 r. przez zależną od Emitenta spółkę eTravel S.A. („eTravel”) zgłoszenia zamiaru koncentracji do UOKiK w związku z zawarciem w dniu 19 maja 2017 r. warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Bankowe Biuro Podróży Travelbank Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Travelbank”) za kwotę 9.5 mln zł („Umowa”). Uzyskanie przez eTravel: (i) decyzji wyrażającej bezwarunkową zgodę Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu udziałów w Spółce albo (ii) upływ terminu przewidzianego w Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów na wydanie takiej decyzji albo (iii) wydanie przez Prezesa UOKiK, z powodu braku obowiązku dokonania zgłoszenia, postanowienia w przedmiocie zwrotu zgłoszenia koncentracji lub decyzji o umorzeniu postępowania, stanowi warunek zawieszający Umowy.


Travelbank jest spółką z branży turystycznej, działającą głównie w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych, koncentrującą się na obsłudze podróży służbowych. Travelbank w 2016 r. osiągnął wartość sprzedanych usług w wysokości 90.136 tys. zł (eTravel skonsolidowana: 453.184 tys. zł), przychody netto w wysokości 27.474 tys. zł (eTravel skonsolidowane: 202.364 tys. zł) i zysk netto w wysokości 504 tys. zł (eTravel skonsolidowany: 3.655 tys. zł). Celem nabycia Travelbank przez eTravel jest konsolidacja rynku.


Podstawa prawna: Art. 17 ust, 1 MAR - informacje poufne
Drukuj
    |    
Zgłoś błąd
    |    
Wyślij link
Notowanie: